Mål: B 2996-05

NJA 2006 s. 388

Prejudikat

En utlänning, som har återfallit i brott, har utvisats trots att han har en i Sverige bosatt snart 13-årig dotter.