Mål: B 1014-06

NJA 2006 s. 375

Prejudikat

Tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, har utvisats på grund av återfallsrisk.