Mål: B 5183-04

NJA 2006 s. 339

Prejudikat

Brottslighetens art har i ett fall av djurplågeri inte ansetts utgöra skäl att ådöma fängelsestraff.