Mål: B 154-06

Prejudikat

En praktikant på ett daghem har fört in handen mellan skinkorna på en fyraårig pojke och vidrört dennes analöppning och genitalier. Gärningen har rubricerats som sexuellt övergrepp mot barn.