Mål: B 3998-05, B 4914-05

"Tonårsflickorna" (I och II) NJA 2006 s. 79 (I och II)

Prejudikat

Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för den kränkning som sådant brott inneburit. (I och II)