Mål: B 3998-05, B 4914-05

Prejudikat

Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för den kränkning som sådant brott inneburit. (I och II)