Mål: T 1099-05

Prejudikat

Fråga om hyresvärd haft rätt att återta hyresobjektet på grund av att hyresgästen övergett detta. 12 kap. 27 § jordabalken.