Mål: T 1559-04

NJA 2006 s. 367

Prejudikat

Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader.