Mål: T 3692-04

”Anhörigersättning vid mordförsök” NJA 2006 s. 181

Prejudikat

När en person genom uppsåtligt våld tillfogats skador som medfört att han befunnit sig i ett livshotande tillstånd under inte obetydlig tid, har skadestånd för personskada i form av psykiska besvär ansetts kunna utgå till den som står personen särskilt nära.