Mål: T 2100-05

Prejudikat

Frågor om bevisbörda och skadeståndets storlek i mål om diskriminering på grund av sexuell läggning.