Mål: T 4088-03

NJA 2006 s. 136

Prejudikat

En revisor i ett aktiebolag vållade bolaget skada när han fullgjorde sitt uppdrag. Fråga om skadeståndet kan jämkas på grund av medvållande på bolagets sida.