Mål: T 1307-04

NJA 2006 s. 120

Prejudikat

Fråga om bevisbördan för påstående om överenskommelse om återkallelse av hävningsförklaring.