Mål: T 1307-04

Prejudikat

Fråga om bevisbördan för påstående om överenskommelse om återkallelse av hävningsförklaring.