Mål: T 563-03

Prejudikat

Tolkning av försäkringsvillkor för olycksfallsskada.