Mål: T 563-03

NJA 2006 s. 53

Prejudikat

Tolkning av försäkringsvillkor för olycksfallsskada.