Mål: T 1447-02

Prejudikat

Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil.