Mål: T 1447-02

NJA 2006 s. 45

Prejudikat

Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil.