Mål: Ö 3405-06

NJA 2006 s. 635

Prejudikat

Fråga i resningsärende (hyresmål avseende en studentbostad med s.k. boendespärr) om nya omständigheter eller bevis förebringats som visar att sökanden – en forskarstuderande – bedriver högskolestudier.