Mål: T 2326-06

NJA 2006 s. 530

Prejudikat

Hovrätts beslut att inte tillåta överklagande av hovrätts dom avseende klander av skiljedom kan inte överklagas.