Mål: Ö 1420-03

NJA 2006 s. 326

Prejudikat

Frågor om tillämpning av preklusionsreglerna i 42 kap. 15 § och 43 kap. 10 § RB.