Mål: Ö 3309-05

NJA 2006 s. 202

Prejudikat

Fråga om förlängning av besöksförbud.