Mål: Ö 3309-05

Prejudikat

Fråga om förlängning av besöksförbud.