Mål: Ö 4708-04

NJA 2006 s. 128

Prejudikat

Fråga om resning i ett av hovrätt avgjort ärende om domvilla, när sökanden i resningsärendet åberopat en omständighet som hovrätten bort beakta ex officio.