Mål: Ö 4330-05

NJA 2006 s. 37

Prejudikat

Resning har ansetts kunna beviljas i ett domvilloärende. Fråga om sökanden haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha åberopat ny bevisning.