Mål: Ö 4819-04

NJA 2006 s. 22

Prejudikat

Fråga om prövningstillstånd krävts i hovrätt vid överklagande av flera målsägandes enskilda anspråk som handlagts i brottmål.