Mål: Ö 1620-03

NJA 2006 s. 3

Prejudikat

Endast den som är berättigad till den prestation som verkställigheten avser har ansetts behörig att göra en ansökan om verkställighetsförklaring enligt Luganokonventionen.