Mål: B 5039-06

NJA 2007 s. 1037

Prejudikat

Åtal har lämnats utan bifall på grund av brottsprovokation.