Mål: B 5039-06

Prejudikat

Åtal har lämnats utan bifall på grund av brottsprovokation.