Mål: B 961-07

NJA 2007 s. 929

Prejudikat

Uppsåtskravet vid medhjälp till skattebrott.