Mål: B 961-07

Prejudikat

Uppsåtskravet vid medhjälp till skattebrott.