Mål: B 2693-07

”Ungdomstjänst tillräckligt ingripande påföljd?” NJA 2007 s. 636

Prejudikat

Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.