Mål: B 1178-07

NJA 2007 s. 624

Prejudikat

Val av påföljd för två ungdomar som vid 15 respektive 18 års ålder gjort sig skyldiga till mened.