Mål: B 3217-06

NJA 2007 s. 451

Prejudikat

Fråga om bokföringsbrott skall bedömas som ringa.