Mål: B 3217-06

Prejudikat

Fråga om bokföringsbrott skall bedömas som ringa.