Mål: B 694-07

NJA 2007 s. 319

Prejudikat

Fråga om missbruk av pass vid resa mellan länder utgör grovt brott enligt 15 kap. 12 § brottsbalken.