Mål: B 788-07

NJA 2007 s. 266

Prejudikat

Fråga om rättspsykiatrisk vård skall förenas med föreskrift om särskild utskrivningsprövning.