Mål: B 788-07

Prejudikat

Fråga om rättspsykiatrisk vård skall förenas med föreskrift om särskild utskrivningsprövning.