Mål: B 414-07

"Industrihampan" NJA 2007 s. 219

Prejudikat

S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av en person som tillgripit hampan från odlingen. Innehavet har objektivt sett inte bedömts som narkotikabrott.