Mål: B 353-07

NJA 2007 s. 194

Prejudikat

Fråga om påföljden för mord.