Mål: B 353-07

Prejudikat

Fråga om påföljden för mord.