Mål: B 415-07

Prejudikat

Tillämpning av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken.