Mål: B 415-07

NJA 2007 s. 201

Prejudikat

Tillämpning av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken.