Mål: B 4592-06

NJA 2007 s. 180

Prejudikat

Fråga om bedrägeri- och bokföringsbrott har begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning.