Mål: B 1544-06

NJA 2007 s. 61

Prejudikat

Servering av alkohol utan erforderligt tillstånd har i visst fall bedömts som ringa gärning. 10 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738).