Mål: B 1170-05

NJA 2007 s. 3

Prejudikat

Fråga om en bilförare som kört på en fotgängare sedan hon bländats av solen gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.