Mål: T 4164-05

NJA 2007 s. 953

Prejudikat

Bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av två anhörigas dödsfall åsamkats en person som stod de avlidna särskilt nära.