Mål: T 1418-02

NJA 2007 s. 862

Prejudikat

Fråga om underlåtelse att kommunicera en ansökan om rättsprövning har utgjort skadeståndsgrundande fel eller försummelse.