Mål: T 2448-06

NJA 2007 s. 841

Prejudikat

Skiljedom har upphävts efter klander på grund av att det ansetts ha förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemans opartiskhet.