Mål: T 3088-05

"Bultens förvärv" NJA 2007 s. 652

Prejudikat

En hyresgäst har överlåtit lösören till fastighetsägaren men behållit besittningen till egendomen. Fastighets­ägaren har ansetts skyddad mot hyresgästens konkursborgenärer redan genom avtalet, eftersom lösörena genom avtalet blivit tillbehör till hans fasta egendom.