Mål: T 165-06

"Trossings fabrik" NJA 2007 s. 663

Prejudikat

Strikt ansvar har inte ansetts föreligga för skador som orsakats av en explosion genom brand eller tryckvåg.