Mål: T 4961-05

NJA 2007 s. 540

Prejudikat

En treårig flicka har utsatts för sexuellt utnyttjande när hon sov. Flickan har ansetts berättigad till kränkningsersättning oavsett om hon blivit informerad om övergreppen.