Mål: T 1216-04

Prejudikat

En person har importerat mobiltelefontillbehör som varit märkta med det svenska varumärket och gemenskapsvarumärket ”Nokia” och därmed gjort intrång i dessa varumärken. Sedan förhands­avgörande från EG-domstolen inhämtats har importören meddelats ett vitessanktionerat förbud mot import av på detta sätt märkta mobiltelefontillbehör.