Mål: T 228-07

NJA 2007 s. 382

Prejudikat

Fråga om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet.