Mål: T 2883-04

"Ishavet" NJA 2007 s. 349

Prejudikat

Anbudsgivare, som vid en riktig tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling skulle ha fått kontraktet, har tillerkänts skadestånd för sitt positiva kontraktsintresse.