Mål: T 1071-06

NJA 2007 s. 131

Prejudikat

Fråga om en anställd skall anses haft ett sådant betydande inflytande över ett företags verksamhet som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979).