Mål: T 3829-03

NJA 2007 s. 17

Prejudikat

Fråga om tolkning och tillämpning av ett villkor i en maskinförsäkring enligt vilket ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom.