Mål: Ö 3084-06

NJA 2007 s. 993

Prejudikat

Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts inte ha rätt att få talan mot beslutet prövad sedan besöksförbudet har upphört att gälla.