Mål: Ö 4156-06

NJA 2007 s. 990

Prejudikat

Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende företagshypotek.
(Jfr NJA 2006 s. 275.)