Mål: Ö 222-07

NJA 2007 s. 906

Prejudikat

Rättegångskostnaderna i ett desert mål angående hinder mot verkställighet har fördelats enligt grunderna för 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.