Mål: Ö 4919-04

NJA 2007 s. 752

Prejudikat

Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten inte beslutat att rättshjälpen skall upphöra. Dessutom fråga om den rättssökandes talerätt.