Mål: Ö 4869-06

"Trygg-Hansas filmning" NJA 2007 s. 747

Prejudikat

Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. En enskild kan inte åläggas att betala skadestånd till en annan enskild med direkt tillämpning av artiklarna 8 och 13 Europa­konventionen.